855-518-6681

2017 Yamaha BOLT Backrests & Racks

Yamaha Motor 

Bolt Backrest Luggage Rack

Bolt Backrest Luggage Rack

$59.63

Retail $70.99

Yamaha Motor 

Bolt Backrest Pads

Bolt Backrest Pads

from $61.31

 

Yamaha Motor 

Bolt Passenger Backrest System

Bolt Passenger Backrest System

from $61.31

 

Yamaha Motor 

Bolt Rear Fender Rack

Bolt Rear Fender Rack

$157.91

Retail $187.99